หัวคัทเตอร์ชนิดต่างๆ

เชี่ยวชาญงานของเครื่องจักร ทั้งการตัดขอบ, เซาะทำร่อง, ตัดรอยต่อประสาน, งานตัด บาก, งานขูดเกลา, ลบขอบคมให้เรียบมน, และงานขึ้นรูป หัวคัทเตอร์แบบ Super ProfileและECO PRO เหมาะเครื่องจักรแบบManual และ เครื่องจักรแบบอัตโนมัติทางกล

Details

การตัดแต่ง Edge
• Edge Banding/Jointing Cutter Heads
• Edge Banding/Jointing Cutters
• Edge Banding/Chamfering Cutter Heads
• Edge Rounding Cutter Heads
• Circular Knives
เซาะทำร่อง
• Grooving Cutter Heads
• Grooving Cutter Heads adjustable
• Lamello-Grooving Cutters
• Grooving Cutters
• Mini-Spot Cutters
• Groove Bed Cutter Heads
งานตัดรอยต่อประสาน / งานตัด บาก / งานขูดเกลา/ ลบขอบคม
• Jointing/Rabbeting Cutter Heads
• Grooving/Rabbeting Cutter Heads
• Jointing Cutter Heads
• Chamfering Cutter Heads
• Pivoting Cutter Heads
• Spiral Cutter Heads
ขึ้นรูปงานไม้
• Super Profiler and Poly Profiler (เครื่องจักรอัตโนมัติ)
• ECO PRO Cutter Head, Profile Cutter Heads with precise serration
• Hydro Profile Cutter Heads with precise serration
• Chamfering Cutter Heads, Safety Cutter Heads
• Profile Cutters, Strip and Arched Strip Cutters
งานไสไม้
• Splitting cutters with planing teeth
• Planing Cutter Heads
• Hydro Planing Cutter Heads
• Hydro Rotaplane Cutter Heads
• Planing Cutter Heads with centrifugal clamping
Jointing
• Glue Joint Profile Cutter Heads
• Miter Lock Joint Profile Cutter Heads
Mini Finger
• Mini Finger Joint Cutter Heads
• Mini Finger Joint Cutters
• Edge Finger Joint Cutters
• Bushings for Mini Finger Joint Cutters
top

 
back back to Product Range