ดอกเจาะชนิดต่าง ๆ


เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งแบบที่ใช้กับเครื่องเจาะอัตโนมัติ และแบบที่ใช้กับเครื่อง CNC ซึ่งเหมาะที่สุดกับวัสดุที่เป็นไม้ ด้วยการเจาะที่แม่นยำเที่ยงตรง รูเจาะที่สะอาดเกลี้ยงเกลา ซึ่งช่วยให้ท่านเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุน เพราะสามารถทำงานให้เสร็จได้ภายในรอบเดียว อย่างหนึ่ง
 • ดอกเจาะทำเกลียว
 • ดอกเจาะทะลุ
 • ดอกเจาะไม่ทะลุ
 • ดอกเจาะรูใส่เดือย
 • Boring Countersink
 • Shell Countersinks
 • Countersink Bits for Twist Drills
 • Cylinder Head Drills with Turnover Knives
 • Cylinder Head Drills
 •  
    
  back back to Product Range