บริการ

LEUCO สามารถให้คำแนะนำและบริการอย่างมืออาชีพได้ทุกแห่งสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นี่เรามีบริการลับคมที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับเครื่องมือตัด และขึ้นรูปที่ใช้กับเครื่องจักรงานตัดทุกประเภท ไม่ว่าจะทำจาก HSS, Stellite, Tungsten Carbide หรือเพชร ศูนย์บริการของเราให้บริการอย่างเป็นมาตรฐาน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
 
   
LEUCO บริการ รับ – ส่ง ฟรี สำหรับเครื่องมือตัดและขึ้นรูปที่ใช้กับเครื่องจักรที่ต้องการใช้บริการกับเรา แต่ต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนด ถ้านอกเหนือพื้นที่ อาจจะเลือกใช้วิธีการจัดส่งแบบอื่น
LEUCO มุ่งเน้นกับการใช้ CAD ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย วิธีการสร้าง เชื่อมต่อแบบแยกส่วน ซึ่งทำให้ได้เครื่องมือตัด และขึ้นรูปที่ใช้กับเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และ การส่งมอบอย่างรวดเร็ว
ขอนำเสนอด้านงานบริการของเรา คือ:
• บริการลับคมเครื่องมือที่ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ (TC)
• บริการลับคมเครื่องมือที่ทำจากเพชรสังเคราะ (PCD)
• การทำงานโลหะ / การปรับเปลี่ยน
  
     
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ +66 27495569 70!